1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Kuuntorni Oy
Riippusillantie 18
48750 Kotka
Marko Lehtinen
marko.lehtinen@kuuntorni.fi
0400 128 946

2. Rekisterin nimi

Kuuntornin yhteydenottolomakkeen asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Kuuntorni Oy:n yhteydenottolomakkeen ylläpitoon. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin. Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi ja osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä vuokra- tai majoituskohde, josta asiakas on kiinnostunut.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tiedot kun täyttää ja lähettää yhdeydenottolomakkeen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tietoihin pääsy on ainoastaan Kuuntorni Oy:n henkilökunnalla.

7. Tietojen siirto

Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu Kuuntorni Oy:n henkilökuntaan. Ulkopuolisilla käsittelijöillä ei ole käyttöoikeuksia rekisteriin.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä käyttäjällä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkistuksesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö korjauksesta tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Jokaisella rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Pyyntö tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Tietojen säilytys

Jokaisen rekisteröityneen asiakkaan tiedot kerätään ja säilytetään erillään niin ettei kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi rekisterin tietoihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

© Copyright 2022 Kuuntorni Oy

Tietosuoja